Wikipedie – Můžeme jí věřit?

Wikipedie je jednou z nejvíce citovaných stránek na internetu, zároveň je hodnocena jako pátá nejvíce populární webová stránka na světě.  Tuto stránku vlastní Wikimedia Foundation, nezisková organizace, na kterou mohou přispívat lidé z celého světa. Wikipedie odstartovala v roce 2001 na popud internetových podnikatelů Jimmyho Wallese a Larryho Sangera.
wikipedie v mobilu

Wikipedia v současnosti funguje ve více než 300 jazycích a má na kontě již neuvěřitelných 46 milionů článků. Průzkumy uvádí, že stránku navštíví měsíčně 1,4 miliarda lidí! Na tom, aby Wikipedie fungovala tak, jak má, se podílí více než 200 tisíc editorů z celého světa. Je zajímavé, že tito editoři to dělají čistě z vlastního zájmu, tedy dobrovolně.

Kdokoliv s připojením k internetu může být editorem Wikipedie. Pokud chcete být zlomyslní, ano, můžete. Můžete upravit jakýkoliv článek, který se vám zlíbí. Tato změna ale nepotrvá dlouho! Jak řekl John Lubbock, specialista na komunikaci, tato změna potrvá nanejvýš hodinu a tyto webová vandalismy opravdu nejsou ojedinělé. Vždy je ale někdo po ruce, aby stránku dostal do původní podoby a vandalismus rychle odstranil.

To, že kdokoliv na světě může editovat jakýkoliv článek na Wikipedii, obecně vyústil v obavu, jestli tedy můžeme Wikipedii věřit. Bude pravdivé to, co si zde přečteme? Nebudeme mystifikováni? Nestaneme se obětí webového vandalismu? Odpověď na tyto otázky je prostá – Wikipedii můžeme věřit asi tak jako věříme komukoliv, kdo nám něco řekne.

Wikipedie je ale proti tomu, abychom dostávali nepřesné informace, značně obrněná. Pokaždé, když vložíte článek, musíte uvést přesný zdroj této informace, ať už z odborné literatury či vědeckého článku. Vše musí být dokonale ověřené. Tím se zvyšuje přesnost informací, které si můžete na Wikipedii přečíst – nikdy nejde o nic nového, pouze jsou zde sumarizovány známé informace.
čárový kód wikipedie

Je tedy na každém z nás, budeme-li Wikipedii věřit. Já osobně věřím článkům, které mají hodně citací. Čím více citací (odkazů na literaturu, kde můžete danou informaci najít), tím lépe. „Ochránci“ Wikipedie před webovými vandalismy to jistě nemají lehké, ale nezbývá nám než jim věřit.